top of page

Norint tapti virėju...

Baigęs profesinę mokyklą specialistas gali dirbti virėju, maisto ruošimo darbuotoju ar darbininku. Profesinė kvalifikacija keliama darbo vietoje ir seminaruose. Norint studijuoti virėjų kolegijoje ar universitete reikia įgyti bendrąjį vidurinį išsilavinimą. Šiose įstaigose mokomasi ne mažiau kaip 2 ar 3 metus.

 

  • Baigus 3 m. trukmės pagrindinio ugdymo baigiamosios klasės ir profesinio mokymo virėjo programą įgyjamas pagrindinis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija.
  • Baigus 3 m. trukmės vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo virėjo programą įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija.

Norint tapti virėju galima 3 m. mokytis Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykoloje ar Klaipėdos turizmo mokykloje. Taip pat ir kituose miestuose.

Turite atlikti specialybės praktiką: mitybos mokslo, maisto prekių ir maisto produktų asortimento, žaliavų ir kokybės reikalavimų, maisto produktų perdirbimo būdų technologijos, produktų ir produkcijos laikymo sąlygų, prekybos pagrindų, patiekalų receptūrų ir meniu sudarymo, įvairių šaltų patiekalų gamybos, gaminių virimo ir kepimo, prieskonių naudojimo, naudojimosi virtuvės įrengimais ir inventoriumi, gatavos produkcijos savikainos skaičiavimo, darbo ir darbo užmokesčio apskaitos, sanitarijos ir higienos reikalavimų, darbo vietos organizavimo, darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, civilinės saugos, ekonomikos ir verslo pagrindų dalykų ir praktinių gebėjimų.

Turite baigti bendruosius studijų dalykus: dorinio ugdymo, pilietiškumo pagrindų, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, estetikos, kūno kultūros;

bottom of page